TEATRET VÅRT

 
 

Mens Molde har jazzen, Kristiansund opera, er Ålesund teaterbyen. Byen har et av de største barne- og ungdomsteaterene i landet, den eneste dramalinja på videregående mellom Bergen og Trondheim, her er profesjonelle skuespillere og et rikt amatørteatermiljø, teaterfestivalen Høstscena, en egen Teaterfabrikk og ikke minst, Teatret Vårts avdeling for scenekunst for barn og unge.

Teatret Vårt ble etablert i 1972, og er landets nest eldste regionteater, og har i dag fast scene på Plassen i Molde og Arbeideren i Ålesund. Teatret Vårt har en egen avdeling for scenekunst for barn og unge, som ble oppretta i 2010.

Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som henter skuespillere og gjestespill fra andre teatre, og har et internasjonalt samarbeid med teatre i Europa.

 

TEATRET VÅRT I 2025

Hovedvekten av prøvetid på produksjoner for barn og unge foregår i Ålesund. Her arbeider kunstnerisk leder for scenekunst for barn og unge, skuespillere, teknikere, regissør, scenograf og andre kunstnere tilknytta produksjonen. I tillegg har teknikk- og verkstedarbeid, markedsarbeid og administrasjon base i Molde, men naturlig nok med en god del pendling til Ålesund.

Innflytting til samboerskapet på sørsida sammen med Ålesund videregående og Ålesund kulturskole i sentrum av Ålesund har ytterligere bidratt til å realisere visjonen om at Teatret Vårt er et kompetansesenter for scenekunst for barn og unge. Nå er rammefaktorene for å drive teater i egnede lokaler på plass. Ikke minst har både skuespillere og publikum blitt glade i den nye og på alle måter moderne teatersalen.

Alle teatrets årlige produksjoner - både for barn og voksne - spilles både på de faste scenene i Ålesund og Molde og på turné i Møre og Romsdal.

Les mer på hjemmesida til Teatret Vårt.