ÅLESUND KULTURSKOLE

 
 

Ålesund kulturskole har i dag 1 650 elevplasser, 50 ansatte og ca. 36 årsverk. Seks av årsverka er knytta til instrumentalopplæring på videregående skole. Også Ålesund strykekvartett og Skarbøvik musikkverksted er en del av kulturskolen.

Kulturskolen disponerer tre forskjellige bygg; fellesnevneren er at de ikke er tilpassa aktiviteten. I tillegg driver kulturskolen desentralisert, og bruker 15 - 20 skoler og andre lokaler i kommunen til undervisning.

For 10 år siden starta for alvor jobben med å planlegge et nytt kulturskolebygg. Samarbeidet med MDD er viktig for kulturskolen, og å bygge ny kulturskole uten å tenke sambruk og nærhet til videregående skole var utenkelig.

 

ÅLESUND KULTURSKOLE I 2025

I Sørsidebygget har Ålesund kulturskole svært gode og funksjonelle lokaliteter for både elever og lærere, og ikke minst, kulturskolen er samla i ett bygg. Her er virkelig armslag til å realisere drømmer. Vesentlig flere får også elevplass. 

Hver eneste dag er det aktivitet til langt ut på kvelden i Sørsidebygget. Her gis det undervisning innen dans, musikk, teater og visuell kunst, det øves og det inviteres til konserter, forestillinger og utstillinger.

Kulturskoletilbudet setter også sitt tydelige preg på bybildet. For uten alle som kommer og går, det være seg elever og foreldre, eksterne lag, orkestre, kor, band og publikum, brukes byen stadig som arena for små stunt og konserter.  

Tilbuda ved kulturskolen er utvikla videre, både i omfang og i bredde, og samarbeidet med videregående skole er styrka. Fordi undervisninga foregår i samme hus, deler vi på lærere, lokaler og utstyr, ikke bare innen musikk, men også innen dans og teater.

Samarbeidet mellom kulturskolen, Jugendteateret og Teatret Vårt har fått et skikkelig løft etter at institusjonene kom inn under samme tak. Ålesund og Sunnmøre har fått ei unik kulturell klynge, som vil forme folk og gi livskvalitet til generasjoner framover.