ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE

 
 

Ålesund videregående skole er sentrumsskolen, i dag lokalisert på Latinskolen og på Volsdalsberga. Skolen har rundt 750 elever og 130 ansatte. Her er både yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram.

Fram mot 2022 skal den nye Ålesundsstrukturen realiseres, der skolene skal avgi og motta utdanningsprogram. Idrettsfag ved Ålesund vgs skal til Spjelkavik vgs. Naturbruk med Fiske og fangst og Akvakultur er vedtatt flytta til Fagerlia vgs, likeså Teknikk og industriell produksjon med Maritime fag. Andre veien blir tilbuda Musikk, dans og drama, og Kunst, design og arkitektur flytta fra Fagerlia vgs til nye Ålesund vgs i Sørsidebygget.

 

ÅLESUND VGS I 2025

Nye Ålesund videregående skole tilbyr Kunst, design og arkitektur (KDA), Medier og kommunikasjon (MK), Musikk, dans og drama (MDD), Salg, service og reiseliv (SSR), Studiespesialisering (ST), og Studiespesialisering med entreprenørskap (STE).

Mellom utdanningstilbuda er det utstrakt samarbeid og mange synergier. Mellom MDD og kulturskolen er samarbeidet omfattende. Lærere underviser ved begge institusjonene, lokaler og utstyr deles, og her er samproduksjoner. Samlokalisering gjør samarbeid enklere og åpner opp for tettere samarbeid og nye måter å samarbeide på.

Undervisninga skjer både i Sørsidebygget og på ærverdige Latinskolen, som har blitt betydelig oppgradert. Fra Latinskolebakken og bort til nybygget på Prestebygga tar det bare to minutter å gå. 

Entreprenøriell læring er et særlig kjennetegn ved Ålesund vgs. Entreprenørskap er en læringsstrategi som bidrar til å gjøre opplæringa praksisretta og virkelighetsnær, bl.a. ved å bruke autentiske læringsarenaer, og at elevene er aktive i egen læring.  Med Iokalisering i bysentrum styrkes mulighetene til å jobbe entreprenørielt.

Skolen samarbeider med ei lang rekke bedrifter, organisasjoner og andre skoler både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For eksempel tilbyr skolen opplæring i kinesisk språk og kultur, og har samarbeidsavtale med et mediecollege i Nanjing i Kina.