sørsideBYGGET

 
 

Sørsidebygget rommer Ålesund videregående skole, Ålesund kulturskole og Teatret Vårt. Bygget er en del av byutviklinga rundt kulturhavna på sørsida i Ålesund sentrum, lokalisert på Prestebrygga (Aspøya).

Bygget på 10 000 m2 står ferdig i 2022, og er første byggetrinn. Inntil andre byggetrinn er ferdigstilt vil den videregående skolen bruke både Sørsidebygget og Latinskolen.

Sørsidebygget samler sentrale aktører innen kunst- og kulturfeltet i byen. Bygget har undervisningslokaler, kontorer og møterom, musikk- og øvingsrom, gymsal, auditorium, kammersal, teatersal, verksteder, blackboxer og dansestudio, samt TV- og radiostudio.

Sørsidebygget er en møteplass for elever, ansatte, foreldre, publikum og besøkende. I foajeen finner vi kafé med informasjon og billettsalg, arbeidsplasser for elever og andre, lesekrok og bibliotekavdeling, utstillingsfasiliteter og intimscene, toaletter og garderober.

I bygget skjer opplæring, teaterforestillinger, konserter, danseforestillinger, utstillinger, kurs og konferanser, workshops, radio- og TV-produksjon, produksjonsutvikling, øvinger og prøver, kunstnermøter, boklån, kaffedrikking, mingling og koping.

Faglig samarbeider alle tre institusjonene nært seg imellom, og med eksterne aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I hovedsak er ikke romma i bygget eksklusive for institusjonene. Her er et utstrakt sambruk internt, samt med og for eksterne brukere.